SREDNJE SPLOŠNO IZOBRAŽEVANJE

GIMNAZIJA
Trajanje: 4 leta
Zaključek: splošna matura
Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola, če je predpisano s programom, pa morate izpolnjevati še posebne pogoje (psihofizična sposobnost, posebna nadarjenost, športni dosežki).

Vrste gimnazij:

Poleg splošne gimnazije poznamo še:

 • klasično gimnazijo: obvezni predmet je latinščina, poudarek je na humanističnih predmetih,
 • gimnazijo s športnim oddelkom: različica splošne gimnazije s poudarkom na športni vzgoji,
 • gimnazijski izobraževalni programi zasebnih katoliških šol,
 • Waldorfsko gimnazijo: izobraževanje po načelu waldorfske pedagogike,
 • gimnazijski izobraževalni program mednarodne mature (traja 2 leti; vpišeš se lahko po končanem 2. letniku štiriletne srednje šole, če Izpolnjuješ določene pogoje; zaključi se z mednarodno maturo).
 • Strokovna gimnazija je lahko:
  • tehniška: razvija tehniško mišljenje, spodbuja razumevanje kompleksne vzajemne povezave med razvojem naravoslovja, tehnike in družbe (strokovni izbirni predmeti),
  • ekonomska: poudarek na pridobivanju ekonomsko-poslovnih znanj in organizacijskih sposobnosti,
  • umetniška gimnazija: omogoča izobraževanje v glasbeni, plesni, dramsko-gledališki in likovni smeri.

Kam naprej? Opravljena splošna matura omogoča vpis na vse obstoječe univerzitetne študijske programe in študijske programe višjega ter visokega strokovnega izobraževanja.

 

SREDNJE STROKOVNO IN POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (SSI)
Trajanje: 4 leta
Zaključek: poklicna matura (obvezni predmeti: slovenščina in temeljni strokovno-teoretični predmet ter izbirni predmeti: tuji jezik ali matematika ter četrti predmet poklicne mature v obliki izdelka oz. storitve in zagovora).
Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI).

Poklici: aranžerski tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, farmacevtski tehnik, fotografski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, geodetski tehnik, geotehnik, gozdarski tehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, ladijski strojni tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, medijski tehnik, metalurški tehnik, Naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, plovbni tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok, strojni tehnik, tehnik elektronskih komunikacij, tehnik laboratorijske biomedicine, tehnik mehatronike, tehnik oblikovanja, tehnik optik, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, Ustvarjalec modnih oblačil, veterinarski tehnik, tehnik zdravstvene nege, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik.

Kam naprej? S poklicno maturo lahko izobraževanje nadaljujete na študijskih programih višjega in visokega strokovnega izobraževanja, z dodatnim izpitom iz izbranega predmeta splošne mature, pa se lahko vpišete tudi v določene univerzitetne študijske programe.

POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)
Trajanje: 2 leti (nadgradnja SPI)
Zaključek: poklicna matura (obvezni predmeti: slovenščina in temeljni strokovno-teoretični predmet ter izbirni predmeti: tuji jezik ali matematika ter četrti predmet poklicne mature v obliki izdelka oz. storitve in zagovora).
Vpisni pogoji: zaključen program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI). Pridobljena izobrazba je enakovredna štiriletnemu strokovnemu oz. tehniškemu izobraževanju.

Poklici: avtoservisni tehnik, ekonomski tehnik, elektrotehnik, gastronomski tehnik, geotehnik, gradbeni tehnik, grafični tehnik, hortikulturni tehnik, kmetijsko-podjetniški tehnik, lesarski tehnik, logistični tehnik, strojni tehnik, tehnik mehatronike, tehnik računalništva, tehnik steklarstva, tehnik varovanja, ustvarjalec modnih oblačil, tehnik zdravstvene nege, živilsko prehranski tehnik.

Kam naprej? Z opravljeno poklicno maturo se lahko vpišete na višješolske in visokošolske programe, z dodatnim izpitom iz izbranega predmeta splošne mature, pa se lahko vpišete tudi v določene univerzitetne študijske programe.

SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (SPI)
Trajanje: 3 leta
Zaključek: zaključni izpit (pisni in ustni izpit iz slovenščine in izdelek oz. storitev z zagovorom).
Vpisni pogoji: uspešno končana osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja (NPI).

Poklici: administrator, avtokaroserist, avtoserviser, bolničar-negovalec, cvetličar, dimnikar, elektrikar, frizer, gastronomske in hotelirske storitve, geostrojnik-rudar, gospodar na podeželju, gozdar, grafični operater, inštalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, izdelovalec oblačil, izvajalec suhomontažne gradnje, kamnosek, klepar – krovec, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, mehatronik operater, mesar, metalurg, mizar, mlekar, oblikovalec kovin – orodjar, papirničar, pečar – polagalec keramičnih oblog, pek, polagalec talnih oblog, računalnikar, slaščičar, slikopleskar – črkoslikar, steklar, strojni mehanik, tapetnik, tesar, trgovec, upravljalec težke gradbene mehanizacije, voznik, vrtnar, zidar, zlatar, živilec.

Kam naprej? Šolanje lahko nadaljujete v 2-letnih poklicno-tehniških programih (PTI) in si po uspešno opravljeni poklicni maturi pridobite srednjo strokovno izobrazbo.

Tisti, ki se boste zaposlili, si lahko po 3 letih delovnih izkušenj z opravljanjem ustreznega mojstrskega oziroma delovodskega ali poslovodskega izpita pridobite srednjo strokovno izobrazbo. Če opravite še izpite iz splošnih predmetov poklicne mature, lahko nadaljujete izobraževanje na višji strokovni šoli.

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE (NPI)
Trajanje: 2 leti
Zaključek: zaključni izpit (izdelek oz. storitev z zagovorom).
Vpisni pogoji: izpolnjena osnovnošolska obveznost in uspešno končanih najmanj sedem razredov devetletne osnovne šole. Vpišete se lahko tudi z zaključenim osnovnošolskim izobraževanjem, po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.

Poklici: obdelovalec lesa, pomočnik pri tehnologiji gradnje, pomočnik v biotehniki in oskrbi, pomočnik v tehnoloških procesih, preoblikovalec tekstilij.

Kam naprej? Po končanemu programu nižjega NPI se lahko vpišete v program srednjega poklicnega (SPI) ali srednjega strokovnega izobraževanja (SSI). Dijaki so po opravljenem zaključnem izpitu usposobljeni za različne poklice s področja tehnike, gradbeništva, biotehnike in preoblikovanja tekstilij in se lahko zaposlijo. 

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Srednješolski vpisnik 2021

Potrebujete nasvet?

Karierni svetovalci so vam na voljo v spletni klepetalnici. Lahko pa tudi  kontaktirate najbližjo enoto VšečKAM in GREM - karierni center za mlade (Maribor, Velenje, Novo mesto in Kočevje) in se dogovorite za termin svetovanja.

JANUAR

 • 22. januar 2021: izid razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove (www.mizs.gov.si)

FEBRUAR

 • 12. in 13. februar 2021: informativni dnevi v srednjih šolah in dijaških domovih

MAREC

 • 4. marec 2021: prijava za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 • 11. - 20. marec 2021: opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti, znanja in spretnosti ter ugotavljanje izpolnjevanja posebnega vpisnega pogoja kandidatov za programa Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)
 • 26. marec 2021: posredovanje potrdil o opravljenih preizkusih posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti ter izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja za program Gimnazija (š) in Ekonomska gimnazija (š)

APRIL

 • 2. april 2021: rok za oddajo prijavnice za vpis v 1. letnik srednjih šol za šolsko leto 2021/2022
 • 8. april 2021 do 16. ure: javna objava številčnega stanja prijav na dan 2. april 2021 (www.mizs.gov.si)
 • 16. april 2021: javna objava sprememb obsega razpisanih mest (zmanjšanja) in stanja prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021 (www.mizs.gov.si)
 • 22. april 2021: zadnji rok za morebitni prenos prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2021/2022

MAJ

 • 4. maj 2021: NPZ (nacionalno preverjanje znanja) iz slovenščine/italijanščine/madžarščine
 • 6. maj 2021: NPZ (nacionalno preverjanje znanja) iz matematike
 • 10. maj 2021: NPZ (nacionalno preverjanje znanja) iz tretjega predmeta (tuji jezik, biologija, zgodovina, šport)
 • 21. maj 2021: obveščanje šol o omejitvah in spremembah obsega razpisanih mest v srednjih šolah, javna objava omejitev vpisa (www.mizs.gov.si)
 • 25. maj 2021: rok za prijavo za vpis učencev, ki so se zadnje šolsko leto izobraževali v tujini, in dijakov 1. letnikov, ki se želijo preusmeriti v drug program in ponovno vpisati v 1. letnik (preusmerjenci – samo na šole brez omejitve vpisa)
 • 27. maj 2021: obveščanje prijavljenih kandidatov o omejitvah vpisa

JUNIJ

 • 1. junij 2021: seznanitev učencev z dosežki NPZ v 9. razredu
 • 1. - 3. junij 2021: uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ
 • 15. junij 2021: razdelitev zaključnih spričeval in obvestil o dosežkih na NPZ učencem 9. razreda
 • 16. - 21. junij 2021 do 14. ure: vpis na šolah brez omejitve oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka (po razporedu šol)
 • 21. junij 2021 do 15. ure: objava rezultatov prvega kroga izbirnega postopka na srednjih šolah in seznanitev kandidatov, ki v 1. krogu niso bili uspešni z možnostmi v 2. krogu
 • 21. junij 2021 do 16. ure: objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka (www.mizs.gov.si)
 • 24. junij 2021 do 15. ure: prijava kandidatov za 2. krog izbirnega postopka (samo za neizbrane v 1. krogu)
 • 29. junij 2021 do 15. ure: objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
 • 30. junij 2021 do 14. ure: vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka

JULIJ

AVGUST

 • 31. 8. 2021: prijava in vpis dijakov, ponavljalcev in zadnji rok za vpis na srednjih šolah, ki imajo še prosta mesta

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Srednješolski vpisnik 2021

Potrebujete nasvet?

Karierni svetovalci so vam na voljo v spletni klepetalnici. Lahko pa tudi  kontaktirate najbližjo enoto VšečKAM in GREM - karierni center za mlade (Maribor, Velenje, Novo mesto in Kočevje) in se dogovorite za termin svetovanja.

PREGLEJTE RAZPIS ZA VPIS NA SREDNJE ŠOLE

Podrobno preglejte razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove, ki je objavljen na spretni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: www.mizs.gov.si. V razpisu najdete  vse pomembne informacije, ki jih potrebujete za vpis: število prostih mest na vsaki šoli in na vsakem programu, trajanje in značilnosti programa ter posebne vpisne pogoje.

Tisti, ki boste med srednješolskim izobraževanjem bivali v dijaškem domu, boste v razpisu našli tudi podatke o prostih mestih v posamičnih dijaških domovih.

RAZIŠČITE ŠOLE IN PROGRAME, KI JIH IZVAJAJO

Obiščite šole, ki vas zanimajo v okviru informativnih dnevov, 12. in 13. februarja 2021 na vseh srednjih šolah. V istem terminu potekajo informativni dnevi tudi v dijaških domovih. Informacije o srednjih šolah najdeš tudi na spletnih straneh srednjih šol in zbrane v novi izdaji Srednješolskega vpisnika 2021, ki ga najdete na povezavi: https://www.dijaskisvet.si/srednjesolski-vpisnik-2021.

PREIZKUSI NADARJENOSTI

Pogoj za vpis na posamezne šole, je opravljen preizkus nadarjenosti, znanja in spretnosti. Kateri programi so to, najdete v razpisu, na spletni strani: www.mizs.gov.si.

Prijavo za opravljanje preizkusa nadarjenosti morate na šole, ki te preizkuse izvajajo, oddati najkasneje do 4. marca 2021. Preizkusi bodo letošnje leto potekali med 11. in 20. marcem 2021. V kolikor boste preizkus uspešno opravili, vam bodo srednje šole, ki te programe izvajajo, do 26. marca 2021 poslale potrdilo o opravljenem preizkusu.

V kolikor se želite prijaviti v programa Gimnazija – športni oddelek in Ekonomska gimnazija – športni oddelek, morate ustrezna dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev (navedena v razpisu) posredovati do 4. marca 2021. Dokazila kandidati pošljejo na šolo, ki izvaja tovrstne programe in na katero se želijo prijaviti. Na podlagi priložene dokumentacije bodo šole kandidatom do 26. marca 2021 posredovale potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov, ki predstavlja vpisni pogoj za vpis v te programe.

ODDAJA PRIJAVE ZA VPIS V SREDNJO ŠOLO

Po odločitvi o izbiri šole in programa je potrebno izpolniti prijavnico za vpis in jo oddati na svoji osnovni šoli ali poslati izbrani srednji šoli.
Običajno prijavo izpolnjujejo učenci v šoli s pomočjo svetovalne delavke in jo praviloma šole pošljejo srednjim šolam. Lahko pa prijavo izpolnite tudi sami. Če boste prijavo poslali sami, bodite pozorni, da jo pošljete po pošti do 2. aprila 2021 na šolo, na katero se prijavljate. Prijavnico z oznako Obr. 1,20 lahko najdete na spletnih straneh MIZŠ, lahko pa jo kupite tudi v knjigarnah z oznako DZS 1,20.

8. aprila 2021 do 16. ure bodo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: www.mizs.gov.si ter spletnih straneh srednjih šol do 16. ure objavili podatke, koliko se vas je do 2. aprila 2021 prijavilo za vpis v posamezen program in posamezno šolo. Morebitne spremembe obsega razpisanih mest (zmanjšanje) bodo na spletni strani MIZŠ objavljene 16. aprila 2021.

PRENOS PRIJAVE NA DRUGO ŠOLO

Na podlagi objave števila prijavljenih si lahko premislite in do 22. aprila svojo prijavo prenesete drugam. To naredite na šoli, kamor ste se najprej prijavili in v spremstvu staršev.

OBJAVA OMEJITVE VPISA

21. maja 2021 bo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na svoji spletni strani:  www.mizs.gov.si objavilo seznam srednjih šol, ki bodo imele omejitev vpisa (tiste, kjer je bilo

več vpisanih, kot je bilo prostih mest). Vsi tisti, ki ste se prijavili na takšno šolo, boste do 27. maja 2021 na dom prejeli obvestila srednjih šol.

TOČKE ZA VPIS

Na tistih srednjih šolah, ki bodo imele omejitve vpisa, se bodo pri sprejemu upoštevale točke. Pri točkovanju se upoštevajo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Če se vpisujete na športni oddelek gimnazije, se upoštevajo še športni dosežki, za vpis v umetniške programe, pa je treba uspešno opraviti tudi preizkus nadarjenosti, ki pa sicer ne prinaša nobenih dodatnih točk, pač pa je to le dodatni vpisni pogoj.

Z učnim uspehom lahko zberete največ 175 točk. Svoje ocene torej zgolj seštejete in tako dobite število zbranih točk.

Lahko pa se zgodi, da se znajdete na spodnji meji kandidatov, ki imajo enako število točk kot vi (v prvem ali drugem krogu). V tem primeru se izbira opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnem preizkusu znanja (NPZ) iz slovenščine in matematike.

PRVI KROG VPISA NA SREDNJO ŠOLO

V prvem krogu šole, ki so omejile vpis, na podlagi doseženih točk izberejo kandidate za 90 odstotkov mest. Če se uvrstite med teh 90 % ali pa če se boste prijavili tja, kjer ni omejitve, boste vpis v srednjo šolo opravili med 16. in 21. junijem. Šole vas bodo pred tem obvestile o natančnem datumu, uri in dokumentih, ki jih morate prinesti s seboj.

DRUGI KROG VPISA NA SREDNJO ŠOLO

Tisti, ki na želeno šolo ne boste izbrani v prvem krogu, boste na posebnem obrazcu, ki ga boste dobili na šoli, kamor ste oddali prvotno prijavo, po prednostnem vrstnem redu napisali največ 10 programov, v katere se želite vpisati, in obrazec do 24. junija 2021 do 15. ure odnesli na šolo, na katero ste poslali prvo prijavo za vpis. Na katero od izbranih šol boste sprejeti, boste izvedeli 29. junija 2021 do 15. ure, ko bodo objavljeni rezultati 2. kroga. Če boste v drugem krogu vpisa uspešni, se boste vpisali na srednjo šolo, ki je sprejela vašo prijavo ali pa svojo prijavnico odnesli na šolo, kamor ste bili razvrščeni najkasneje do 30. junija do 14. ure vpisati.

PONAVLJALCI IN ZAMUDNIKI

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo na svoji spletni strani:  www.mizs.gov.si do 1. julija 2021 do 15. ure objavilo še preostala morebitna prosta mesta. Vsi tisti, ki ne boste izbrani na nobeno šolo oziroma se v navedenih rokih niste prijavili nikamor, se boste lahko najkasneje do 31. avgusta vpisali na tiste programe, ki imajo še prosta mesta.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Srednješolski vpisnik 2021

Potrebujete nasvet? 

Karierni svetovalci so vam na voljo v spletni klepetalnici. Lahko pa tudi  kontaktirate najbližjo enoto VšečKAM in GREM - karierni center za mlade (Maribor, Velenje, Novo mesto in Kočevje) in se dogovorite za termin svetovanja.

Obiskujete zadnji letnik srednje šole in ste se znašli pred pomembno odločitvijo? Razmišljate, kaj boste počeli po končani srednji šoli? Boste odšli študirat ali se boste zaposlili?

V kolikor ste se odločili za nadaljnje izobraževanje imate možnost vpisa v višješolsko izobraževanje, ki ga izvajajo višje strokovne šole ali visokošolsko izobraževanje, ki ga izvajajo fakultete, akademije in samostojni zavodi.

Vpisni postopek na višje, visoke šole in fakultete

V mesecu februarju izideta dva razpisa: Razpis za vpis v visokošolske in univerzitetne študijske programe in Razpis za vpis v višješolske programe. V razpisih, ki bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) bodo navedeni vsi študijski programi, število vpisnih mest, pogoji za vpis ter merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa. Vse višješolske in visokošolske ustanove organizirajo informativne dneve, v petek, 12. in v soboto, 13. februarja 2021.

Če se boste odločili za nadaljnje šolanje - študij, se boste morali do 19. marca 2021 prijaviti za vpis v visokošolske zavode in visoke šole in do 18. marca 2021 za vpis na višje strokovne šole. Da bo odločitev pravilna je dobro, da v tem času zberete čim več informacij.

Višješolske ustanove razpisujejo višješolske strokovne programe, kamor se lahko vpišejo dijaki, ki so končali srednješolsko izobraževanje s poklicno ali splošno maturo.

Visokošolske ustanove razpisujejo visokošolske strokovne programe in univerzitetne študijske programe. Dijaki, ki boste srednješolsko izobraževanje končali s poklicno maturo, se lahko praviloma vpišete v vse visokošolske strokovne programe in v nekatere univerzitetne študijske programe, ki v pogojih za vpis to omogočajo, če boste opravili še dodatni maturitetni predmet (en izpit) v okviru splošne mature, ki je določen v razpisu. Vsi tehniški univerzitetni študijski programi omogočajo vpis s poklicno maturo in dodatnim maturitetnim predmetom. Za vpis v nekatere visokošolske programe pa je potrebno predhodno opraviti še preizkus nadarjenosti (športni, glasbeni, likovni program).

DRUGE MOŽNOSTI IZOBRAŽEVANJA

Maturitetni tečaj

Namenjen je dijakom, ki so opravili poklicno maturo in želijo nadaljevati univerzitetni študij, za katerega je pogoj za vpis uspešno opravljena splošna matura. Šolanje je redno, traja eno šolsko leto in se zaključi s splošno maturo. Razpis maturitetnih tečajev bo objavljen v Razpisu za vpis v srednješolsko izobraževanje.

Poklicni tečaj

Če se ne boste odločili za nadaljnje izobraževanje v višjem ali visokem šolstvu, se lahko odločite za poklicni tečaj  (npr. ekonomski tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, elektrotehnik računalništva, vzgojitelj predšolskih otrok) in pridobite tista strokovna znanja, ki jih boste potrebovali za opravljanje poklica na izbranem področju. Poklicni tečaj traja eno leto in se zaključi s poklicno maturo.

VPIS NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE

( Fakultete, visoke strokovne šole, akademije ) v dodiplomske in podiplomske študijske programe

 • 1. februar 2021: objava Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022, na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (ww12w.mizs.gov.si), spletnem portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis) in spletnih straneh vpisnih služb univerz.
 • 12. in 13. februar 2021: fakultete, visoke strokovne šole in akademije po Sloveniji bodo organizirale informativne dneve.
 • 16. - 19. marec 2021: prvi prijavni rok za oddajo e-prijave za vpis na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava. V prijavi lahko napišete največ tri želene študijske programe, pri čemer je pomemben vrstni red. Podrobni statistični podatki o značilnostih vpisa na želeni študijski program v zadnjih letih so vam na voljo na spletnih straneh vpisnih služb www.vpis.uni-lj.si, www.um.si/vpis, www.vpis.upr.si in www.ung.si.
 • do 5. aprila 2021: objava podatkov prve prijave in omejitve vpisa.
 • 24. junij - 9. julij 2021: preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih (izjema: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo za študijski program Glasbena umetnost – 21. maj 2021).
 • 9. julij 2021: rezultati preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih.
 • 12. julij 2021: rezultati splošne in poklicne mature ter maturitetnih izpitov.
 • 12. - 30. julij 2021: izbirni postopek za prvi prijavni rok.
 • do 30. julija: boste prejeli elektronski sklep o tem, ali ste sprejeti na izbrano fakulteto.
 • 15. avgust: rok za pritožbo – 1. rok.
 • 2. - 17. avgust 2021: vpis sprejetih v prvem roku.
 • 19. avgust 2021: Objava prostih mest za drugi prijavni rok na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si), spletnem portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis) in spletnih straneh vpisnih služb univerz.
 • 20. - 27. avgust 2021: drugi prijavni rok za oddajo e-prijave za vpis na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava.
 • 8. - 10. september 2021: preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih (drugi rok).
 • do 13. septembra 2021: rezultati preizkusov posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti na visokošolskih zavodih.
 • 16. september 2021: rezultati splošne in poklicne mature ter maturitetnih izpitov – jesenski rok.
 • 16. - 21. september 2021: izbirni postopek za drugi prijavni rok.
 • do 22. septembra 2021: boste prejeli elektronski sklep o rezultatih izbirnega postopka drugega roka oz. ali ste sprejeti na izbrano fakulteto.
 • 23. september 2021: Objava prostih mest na spletnem portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis) - možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih.
 • 23. - 24. septembra 2021 do 12. ure: e-prijave za vpis na spletnem portalu eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava - možnost zapolnitve še prostih vpisnih mest na visokošolskih zavodih.
 • 24. - 30. septembra 2021: vpis sprejetih v drugem prijavnem roku.
 • - 28. september 2021: izbirni postopek za zapolnitve še prostih vpisnih mest na VZ.
 • 27. do 28. septembra 2021: boste sprejeli elektronski sklep o rezultatih izbirnega postopka zapolnitve še prostih mest na visokošolskih zavodih.
 • 28. - 30. septembra 2021: vpis sprejetih v okviru možnosti za zapolnitev še prostih mest.
 • 4. do 30. september 2021: vpis naknadno sprejetih po prvem roku.
 • oktober 2021: rok za pritožbo – 2. rok.
 • do 30. oktobra 2021: vpis naknadno sprejetih po drugem roku.

Opomba: Rokovnik velja za skupni razpis za javne visokošolske zavode in koncesije. Zasebni visokošolski zavodi za nekoncesionirane študijske programe objavljajo ločene razpise za vpis, v katerih se prijavni roki lahko razlikujejo – želje v prijavah za vpis na te razpise niso del kvote treh želja skupnega razpisa za javne visokošolske zavode in koncesije.

VPIS NA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

 • do 1. februarja 2021: objava Razpisa za vpis v višje strokovno izobraževanje na spletni strani http://www.vss-ce.com/VPS/, Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
 • 12. in 13. februarja 2021: višje strokovne šole bodo organizirale informativni dan.
 • 15. februar - 18. marec 2021: prvi prijavni rok za vpis v višješolske študijske programe, ki se opravi na prijavnem obrazcu, objavljenem na spletni strani Višješolske prijavne službe: http://www.vss-ce.com/VPS/.
 • do 26. aprila 2021: Višješolska prijavna služba na spletni strani: http://www.vss-ce.com/VPS/ objavi seznam šol z omejitvami vpisa.
 • do 15. junija 2021: Višje strokovne šole obvestijo kandidate o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
 • 28. junij do 9. julija 2021: kandidati opravljajo preizkus posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti na višjih strokovnih šolah.
 • do 21. julija 2021: kandidati prejmejo obvestilo o izidu izbirnega postopka.
 • do 13. avgusta 2021: možnost pritožbe na Višješolski prijavni službi.
 • do 20. avgusta 2021: višje strokovne šole vpišejo sprejete kandidate v prvem prijavnem roku.
 • 23. avgusta 2021: višje strokovne šole in Višješolska prijavna služba na svojih spletnih straneh objavijo podatke o še prostih vpisnih mestih za drugi prijavni rok
 • 24. - 31. avgusta 2021: drugi prijavni rok za vpis v višješolske študijske programe
 • do 10. septembra 2021: kandidati so obveščeni o roku za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti oziroma psihofizične sposobnosti.
 • do 23. septembra 2021: kandidati prejmejo pisno obvestilo o izidu izbirnega postopka.
 • do 30. septembra 2021: možnost pritožbe na Višješolski prijavni službi.
 • do 1. oktobra 2021: višje strokovne šole vpišejo sprejete kandidate v drugem prijavnem roku.
 • do 30. oktobra 2021: naknadni vpis izrednih študentov na še prosta vpisna mesta.

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; FAX vpisnik 2021

VPIS NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE

Prijava za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodov, kjer se za redni študij ne plačuje šolnine*, poteka preko eVŠ spletnega portala https:// portal.evs.gov.si/prijava.

Izbira študijskega programa in pogoji za vpis

Na spletnem portalu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (portal.evs.gov.si/razpisi-za-vpis) bo 1. februarja 2021 objavljen Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 – Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici, Univerza v Novem mestu, Nova univerza, javni in koncesionirani samostojni visokošolski zavodi. V razpisu so zapisani študijski programi, vpisni pogoji in število razpisanih vpisnih mest. Zapisani so tudi postopki in roki za oddajo prijave za vpis ter termini, ko bodo potekali preizkusi posebnih nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, za programe kjer se to zahteva.

Oddaja prijave za vpis na visokošolske zavode v študijskem letu 2021/2022

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/ s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z računom avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture (AAI-račun), ali z uporabniškim imenom in geslom.

V prijavi lahko navedete do 3 želje (študijske programe). Na prvo mesto napišete študijski program, na katerem si najbolj želite študirati. Prva želja se  bo najprej obravnavala. V kolikor ne boste izpolnjevali pogojev za vpis ali boste imeli premalo točk za ta študij oz. prvo željo, bodo nato preverili še drugo in po potrebi še tretjo željo. Pomembno je, da si študij na vseh zapisanih študijskih programih želite. Ne navajajte druge ali tretje želje npr. samo »za rezervo«.

Visokošolske prijavno-informacijske službe bodo predvidoma v aprilu objavile pregled števila prejetih prijav. V njem bo vidno število prijav po programih glede na razpisana mesta. Tako boste lahko že predvidevali, katere fakultete bodo glede na presežek omejile vpis.

Rezultati izbirnega postopka, 2. Vpisni rok in rok do zapolnitve mest

V kateri študijski program boste sprejeti boste izvedeli po objavi maturitetnih rezultatov splošne mature. Po elektronski pošti boste dobili sklep o izbirnem postopku. O datumu vpisa vas bo obvestila akademija, fakulteta oziroma visoka strokovna šola, kamor boste sprejeti. V drugem prijavnem roku lahko oddate prijavo le na še prosta mesta, ki bodo objavljena na spletni strani razpisa za vpis in Visokošolskih prijavno-informacijskih služb. Na prijavi lahko prav tako izberete 3 želje. Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest je še zadnja možnost za vpis na fakulteto, ki ga razpišejo le fakultete, ki imajo še prosta mesta. Prijavo prav tako oddate na portalu eVŠ.

 

VPIS NA VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

Prijava za vpis na javne in zasebne višje strokovne šole poteka preko Višješolske prijavne službe (VPS). Na spletnem portalu http://www.vss-ce.com/VPS/ se v času prijavnega roka nahaja obrazec za prijavo, ki ga izpolnite, natisnete, podpišete in ga s priporočeno pošto pošljete do roka (pomemben je poštni žig na kuverti).

Vir: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; FAX vpisnik 2021

Tekom šolanja na različnih ravneh lahko pridobite  štipendijo, ki vam bo pomagala pokriti stroške, nastale v času šolanja in olajšala vašo odločitev glede izbire šolanja? 

Na voljo je več vrst štipendij:

 • Državne štipendije (za mlade, ki izhajajo iz socialno šibkejših družin)
 • Zoisove štipendije (spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov)
 • Štipendije za deficitarne poklice (za izobraževanje za poklice, ki so prepoznani kot deficitarni, saj kadrov v teh poklicih na trgu dela primanjkuje)
 • Kadrovske štipendije (podeljujejo jih podjetja na podlagi njihovih kadrovskih potreb)
 • Ad futura štipendije (za izobraževanje v tujini)
 • Za Slovence v zamejstvu in po svetu (za pripadnike slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah za študij v tujini)
 • Štipendije drugih ustanov (državnih organov, občin, nepridobitnih organizacij)

Višina posameznih štipendij, pogoji za pridobitev in nadaljnje prejemanje so različni.

Pomembno je, da se sami ali skupaj s starši pozanimate o možnostih štipendij, pogojih, kdaj in komu je treba poslati prijavo in kakšna dokazila priložiti, o višini posameznih štipendij. Pogoji in merila se namreč med štipendijami razlikujejo, kar je pomembno pri odločitvi, kam oddati vlogo in tudi kateri izobraževalni program izbrati.

Več informacij o štipendijah najdete na https://www.srips-rs.si/stipendije. Zaradi izjemnih okoliščin v 2020 bodo na področju štipendij veljale določene prilagoditve, zato spremljajte spretno stran MDDSZ: www.gov.si/novice/2020-06- -15-interventni-ukrepi-na-podrocju-stipendiranja.

Potrebujete nasvet?
Karierni svetovalci so vam na voljo v spletni klepetalnici. Lahko pa tudi  kontaktirate najbližjo enoto VšečKAM in GREM - karierni center za mlade (Maribor, Velenje, Novo mesto in Kočevje) in se dogovorite za termin svetovanja.

Da bodo mladi pripravljeni za uspešno kariero, finančno varnost in kakovostno življenje je izziv vsakega starša ali skrbnika. Ko pride do trenutka sprejemanja kariernih odločitev ste tisti na katerega se bo otrok tudi obrnil po nasvete glede nadaljnjega šolanja ali izbire poklica.

»Samo dve stvari lahko zares zapustimo svojim otrokom: korenine in krila.«
(Holding Carter, Jr.)

Nekateri mladi že zelo zgodaj natančno vedo, kaj si želijo v prihodnosti, imajo konkretno vizijo poklica in se zato lažje odločijo katera šola bo najbolj ustrezala njihovemu kariernemu načrtu. Mnogi mladi, pa se znajdejo v dilemi in potrebujejo več zunanje podpore.

Za ustrezno podporo otroku, vam svetujemo, da si ogledate priporočila, informacije in gradiva, ki vam bodo v  pomoč in jih nadete na spletni strani  www.kariera-mladi.si.

Predlagamo vam tudi ogled posnetih video-predavanj:

Vloga staršev pri kariernem odločanju otrok:


Vloga staršev pri nadaljnjem kariernem razvoju mladostnikov:


Karierna orientacija otrok s posebnimi potrebami:

Potrebujete nasvet?

Karierni svetovalci so vam na voljo v spletni klepetalnici. Lahko pa tudi  kontaktirate najbližjo enoto VšečKAM in GREM - karierni center za mlade (Maribor, Velenje, Novo mesto in Kočevje) in se dogovorite za termin svetovanja.

Srednje, višješolsko strokovno in visokošolsko izobraževanje

www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport  (Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport)

www.dijaskisvet.si/wp-content/uploads/2021/01/Srednjesolski-Vpisnik-2021.pdf (Srednješolski vpisnik 2021: Informacije o srednjih šolah in gimnazijah v Slovenskih regijah, kako poteka pouk v srednji šoli, pridobitev izdaje subvencionirane vozovnice za vlak, medkrajevni avtobus in mestni prevoz, vpis v dijaški dom, splošna pravila, za bivanje v domu, delo preko preko študentskega servisa ipd.)

www.dijaskisvet.si/wp-content/uploads/2021/01/Fax-Vpisnik-2021.pdf (FAX vpisnik 2021: predstavitev fakultet, visokih in višjih šol, najtežji predmeti in kako študirati, postopek prijave za vpis v študentske sobe in delo, štipendije in študij v tujini)

www.dijaški.net
www.dijaskisvet.si
www.studentski.net

Štipendije
www.sklad-kadri.si

Načrtovanje kariere (opisi poklicev, informacije, gradiva in nasveti za načrtovanje kariere  za mlade, starše in strokovne delavce)

www.kariera-mladi.si (Karierni center za mlade – VšečKAM in GREM)
www.mojaizbira.si (Moja izbira)

Možnosti zaposlovanja

www.ess.gov.si (Zavod RS za zaposlovanje)
www.esvetovanje.ess.gov.si (Zavod RS za zaposlovanje)

Potrebujete nasvet?

Karierni svetovalci so vam na voljo v spletni klepetalnici. Lahko pa tudi  kontaktirate najbližjo enoto VšečKAM in GREM - karierni center za mlade (Maribor, Velenje, Novo mesto in Kočevje) in se dogovorite za termin svetovanja.

VRH